Egzamin zawodowy Rolniczo-Leśny

OznaczenieNazwa kwalifikacjiZawódArkusze
R.01Obsługa maszyn stosowanych do prac leśnychOperator maszyn leśnychEgzamin zawodowy R.01
R.02Wykonywanie prac rybackich w akwakulturzeRybak śródlądowy oraz technik rybactwa śródlądowegoEgzamin zawodowy R.02
R.03Prowadzenie produkcji rolniczejRolnik, technik agrobiznesu, oraz technik rolnikEgzamin zawodowy R.03
R.04Prowadzenie produkcji pszczelarskiejPszczelarz oraz technik pszczelarzEgzamin zawodowy R.04
R.05Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczychOgrodnik oraz technik ogrodnikEgzamin zawodowy R.05
R.06Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesieTechnik agrobiznesuEgzamin zawodowy R.06
R.07Ocena stanu środowiskaTechnik ochrony środowiskaEgzamin zawodowy R.07
R.08Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiskaTechnik ochrony środowiskaEgzamin zawodowy R.08
R.09Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierzątTechnik weterynariiEgzamin zawodowy R.09
R.10Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnychTechnik weterynariiEgzamin zawodowy R.10
R.11Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnejTechnik weterynariiEgzamin zawodowy R.11
R.13Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnychTechnik leśnikEgzamin zawodowy R.13
R.14Użytkowanie zasobów leśnychTechnik leśnikEgzamin zawodowy R.14
R.16Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczejTechnik rolnikEgzamin zawodowy R.16
R.17Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiejTechnik pszczelarzEgzamin zawodowy R.17
R.18Planowanie i organizacja prac ogrodniczychTechnik ogrodnikEgzamin zawodowy R.18
R.19Organizowanie chowu i hodowli koniTechnik hodowca koniEgzamin zawodowy R.19
R.20Szkolenie i użytkowanie koniTechnik hodowca koniEgzamin zawodowy R.20
R.21Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazuTechnik architektury krajobrazuEgzamin zawodowy R.21
R.22Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazuTechnik architektury krajobrazuEgzamin zawodowy R.22
R.23Organizacja i prowadzenie robót związanych z budową obiektów inżynierii środowiskaTechnik inżynierii środowiska i melioracjiEgzamin zawodowy R.23
R.24Organizacja i prowadzenie robót melioracyjnychTechnik inżynierii środowiska i melioracjiEgzamin zawodowy R.24
R.25Wykonywanie prac geologicznychTechnik geologEgzamin zawodowy R.25
R.26Wykonywanie kompozycji florystycznychFlorystaEgzamin zawodowy R.26
RL.10Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnychTechnik weterynariiEgzamin zawodowy RL.10
RL.26Wykonywanie kompozycji florystycznychFlorystaEgzamin zawodowy RL.26

Dodaj komentarz