Egzamin zawodowy Elektryczno-Elektroniczny

OznaczenieNazwa kwalifikacjiZawódArkusze
E.01Montaż i utrzymanie linii telekomunikacyjnychMonter sieci i urządzeń telekomunikacyjnychEgzamin zawodowy E.01
E.02Montaż, konfiguracja i utrzymanie urządzeń sieci telekomunikacyjnychMonter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych oraz technik telekomunikacjiEgzamin zawodowy E.02
E.03Montaż urządzeń i systemów mechatronicznychMonter mechatronik oraz technik mechatronikEgzamin zawodowy E.03
E.04Użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznychMonter mechatronikEgzamin zawodowy E.04
E.05Montaż układów i urządzeń elektronicznychMonter-elektronikEgzamin zawodowy E.05
E.06Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznychMonter-elektronik oraz technik elektronikEgzamin zawodowy E.06
E.07Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznychElektromechanik, elektryk oraz technik elektrykEgzamin zawodowy E.07
E.08Montaż i konserwacja instalacji elektrycznychElektryk oraz technik elektrykEgzamin zawodowy E.08
E.09Uruchamianie oraz utrzymanie linii i urządzeń transmisji cyfrowejTechnik telekomunikacjiEgzamin zawodowy E.09
E.10Montaż, uruchamianie i utrzymanie sieci transmisyjnychTechnik telekomunikacjiEgzamin zawodowy E.10
E.11Obsługa oprogramowania i sprzętu informatycznego wspomagających użytkownika z niepełnosprawnością wzrokowąTechnik tyfloinformatykEgzamin zawodowy E.11
E.12Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnychTechnik informatykEgzamin zawodowy E.12
E.13Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciamiTechnik informatyk oraz technik teleinformatykEgzamin zawodowy E.13
E.14Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazamiTechnik informatykEgzamin zawodowy E.14
E.15Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckichTechnik teleinformatykEgzamin zawodowy E.15
E.16Montaż i eksploatacja sieci rozległychTechnik teleinformatykEgzamin zawodowy E.16
E.17Wykonywanie obsługi liniowej statków powietrznych i obsługi hangarowej wyposażenia awionicznegoTechnik awionikEgzamin zawodowy E.17
E.18Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznychTechnik mechatronikEgzamin zawodowy E.18
E.19Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznychTechnik mechatronikEgzamin zawodowy E.19
E.20Eksploatacja urządzeń elektronicznychTechnik elektronikEgzamin zawodowy E.20
E.21Montaż i eksploatacja urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowymTechnik automatyk sterowania ruchem kolejowymEgzamin zawodowy E.21
E.22Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnejTechnik energetykEgzamin zawodowy E.22
E.23Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznejTechnik energetykEgzamin zawodowy E.23
E.24Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznychTechnik elektrykEgzamin zawodowy E.24
E.25Montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji elektrycznejTechnik elektroenergetyk transportu szynowegoEgzamin zawodowy E.25
E.26Montaż i eksploatacja środków transportu szynowegoTechnik elektroenergetyk transportu szynowegoEgzamin zawodowy E.26
E.27Montaż i eksploatacja urządzeń elektronicznych i systemów informatyki medycznejTechnik elektroniki i informatyki medycznejEgzamin zawodowy E.27
E.28Montaż i konserwacja urządzeń dźwigowychTechnik urządzeń dźwigowychEgzamin zawodowy E.28
E.29Organizacja prac związanych z budową, montażem i konserwacją urządzeń dźwigowychTechnik urządzeń dźwigowychEgzamin zawodowy E.29
E.30Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji chłodniczychTechnik chłodnictwa i klimatyzacjiEgzamin zawodowy E.30
E.31Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji klimatyzacyjnychTechnik chłodnictwa i klimatyzacjiEgzamin zawodowy E.31
EE.01Montaż torów i urządzeń telekomunikacyjnychTechnik telekomunikacji oraz monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnychEgzamin zawodowy EE.01
EE.02Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznychMechatronik oraz technik mechatronikEgzamin zawodowy EE.02
EE.03Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznychElektronik oraz technik elektronikEgzamin zawodowy EE.03
EE.04Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznychElektromechanikEgzamin zawodowy EE.04
EE.05Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznychElektrykEgzamin zawodowy EE.05
EE.06Uruchamianie i utrzymanie sieci telekomunikacyjnychTechnik telekomunikacjiEgzamin zawodowy EE.06
EE.07Obsługa oprogramowania i sprzętu informatycznego wspomagających użytkownika z niepełnosprawnością wzrokowąTechnik tyfloinformatykEgzamin zawodowy EE.07
EE.08Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieciTechnik informatykEgzamin zawodowy EE.08
EE.09Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danychTechnik informatykEgzamin zawodowy EE.09
EE.10Montaż, uruchamianie oraz utrzymywanie urządzeń i sieci teleinformatycznychTechnik teleinformatykEgzamin zawodowy EE.10
EE.11Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymiTechnik teleinformatykEgzamin zawodowy EE.11
EE.12Wykonywanie obsługi liniowej statków powietrznych i obsługi hangarowej wyposażenia awionicznegoTechnik awionikEgzamin zawodowy EE.12
EE.13Montaż i konserwacja urządzeń dźwigowychTechnik urządzeń dźwigowychEgzamin zawodowy EE.13
EE.14Organizacja prac związanych z budową, montażem i konserwacją urządzeń dźwigowychTechnik urządzeń dźwigowychEgzamin zawodowy EE.14
EE.15Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji chłodniczychTechnik chłodnictwa i klimatyzacjiEgzamin zawodowy EE.15
EE.16Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji klimatyzacyjnychTechnik chłodnictwa i klimatyzacjiEgzamin zawodowy EE.16
EE.17Montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowejTechnik automatykEgzamin zawodowy EE.17
EE.18Przeglądy, konserwacja, diagnostyka i naprawa instalacji automatyki przemysłowejTechnik automatykEgzamin zawodowy EE.18
EE.19Montaż i eksploatacja instalacji wewnątrzbudynkowych telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnejTechnik szerokopasmowej komunikacji elektronicznejEgzamin zawodowy EE.19
EE.20Montaż i eksploatacja szerokopasmowych sieci kablowych pozabudynkowychTechnik szerokopasmowej komunikacji elektronicznejEgzamin zawodowy EE.20
EE.21Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznychTechnik mechatronikEgzamin zawodowy EE.21
EE.22Eksploatacja urządzeń elektronicznychTechnik elektronikEgzamin zawodowy EE.22
EE.23Montaż i eksploatacja urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowymTechnik automatyk sterowania ruchem kolejowymEgzamin zawodowy EE.23
EE.24Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnejTechnik energetykEgzamin zawodowy EE.24
EE.25Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznejTechnik elektroenergetyk transportu szynowegoEgzamin zawodowy EE.25
EE.26Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznychTechnik elektrykEgzamin zawodowy EE.26
EE.27Montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji elektrycznejTechnik elektroenergetyk transportu szynowegoEgzamin zawodowy EE.27
EE.28Montaż i eksploatacja środków transportu szynowegoTechnik elektroenergetyk transportu szynowegoEgzamin zawodowy EE.28
EE.29Montaż i eksploatacja urządzeń elektronicznych i systemów informatyki medycznejTechnik elektroniki i informatyki medycznejEgzamin zawodowy EE.29
EE.XXProjektowanie baz danych i stron internetowychTechnik informatykEgzamin zawodowy EE.XX
EE.YYProgramowanie i testowanie aplikacjiTechnik programistaEgzamin zawodowy EE.YY
EE.ZZAlgorytmika, struktury danych i nauka programowaniaTechnik programistaEgzamin zawodowy EE.ZZ
ELE.01Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznychElektromechanikEgzamin zawodowy ELE.01
ELE.02Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznychElektryk oraz technik elektrykEgzamin zawodowy ELE.02
ELE.03Wykonywanie robót związanych z montażem instalacji i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepłaTechnik chłodnictwa i klimatyzacjiEgzamin zawodowy ELE.03
ELE.04Eksploatacja i organizacja robót związanych z montażem instalacji i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepłaTechnik chłodnictwa i klimatyzacjiEgzamin zawodowy ELE.04
ELE.05Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznychTechnik elektrykEgzamin zawodowy ELE.05
ELE.06Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek przesyłowych w systemach energetycznychTechnik energetykEgzamin zawodowy ELE.06
ELE.07Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek wytwórczych w systemach energetycznychTechnik energetykEgzamin zawodowy ELE.07
ELE.08Montaż urządzeń dźwigowychTechnik urządzeń dźwigowychEgzamin zawodowy ELE.08
ELE.09Obsługa i konserwacja urządzeń dźwigowychTechnik urządzeń dźwigowychEgzamin zawodowy ELE.09
ELE.10Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnejTechnik urządzeń i systemów energetyki odnawialnejEgzamin zawodowy ELE.10
ELE.11Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnejTechnik urządzeń i systemów energetyki odnawialnejEgzamin zawodowy ELE.11
ELM.02Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznychElektronikEgzamin zawodowy ELM.02
ELM.04Eksploatacja układów automatyki przemysłowejTechnik automatykEgzamin zawodowy ELM.04
ELM.05Eksploatacja urządzeń elektronicznychTechnik elektronikEgzamin zawodowy ELM.05
ELM.06Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznychTechnik mechatronikEgzamin zawodowy ELM.06
ELM.X1Montaż i uruchamianie układów i systemów automatyki przemysłowej, manipulatorów i robotówEgzamin zawodowy ELM.X1
INF.01Montaż i utrzymanie torów telekomunikacyjnych oraz urządzeń abonenckichMonter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych oraz technik telekomunikacjiEgzamin zawodowy INF.01
INF.02Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowychTechnik informatykEgzamin zawodowy INF.02
INF.03Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danychTechnik informatyk oraz technik programistaEgzamin zawodowy INF.03
INF.04Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacjiTechnik programistaEgzamin zawodowy INF.04
INF.05Montaż i eksploatacja instalacji wewnątrzbudynkowych telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnejTechnik szerokopasmowej komunikacji elektronicznejEgzamin zawodowy INF.05
INF.06Montaż i eksploatacja szerokopasmowych sieci kablowych pozabudynkowychTechnik szerokopasmowej komunikacji elektronicznejEgzamin zawodowy INF.06
INF.07Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych oraz administrowanie systemami operacyjnymiTechnik teleinformatykEgzamin zawodowy INF.07
INF.08Eksploatacja i konfiguracja oraz administrowanie sieciami rozległymiTechnik teleinformatykEgzamin zawodowy INF.08
INF.09Uruchamianie i utrzymanie sieci telekomunikacyjnychTechnik telekomunikacjiEgzamin zawodowy INF.09
INF.10Obsługa oprogramowania i sprzętu informatycznego wspomagających użytkownika z niepełnosprawnością wzrokowąTechnik tyfloinformatykEgzamin zawodowy INF.10
Subscribe
Powiadom o
16 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Bartosz

Witam,
Oznaczenie EE.08 to kwalifikacja „Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci.” w zawodzie Technik informatyk, a nie tak jak jest teraz napisane.
Pozdrawiam

Przedegzaminem

Czy jest możliwe dodanie do arkuszy plików niezbędnych do rozwiązania części praktycznej np. baz do E.14? Byłoby super.

Lauczi

A gdzie są arkusze egzaminacyjne? W sensie, reszta. Bo na każdy egzamin przypada 3-4 warianty arkusza.

Aleksander

Witam. Czy są już arkusze do kwalifikacji EE.02 (Technik Mechatronik).

Waldemar

Witam,
W nawiązaniu do wcześniejszego komentarza mam pytanie czy istnieje również możliwość zamieszczenia lub przesłania programów sterujących do egzaminu praktycznego E.04 dla montera mechatronika.

Jakub

Nie mogę wejść w arkusz E.23 Jak mogę to zrobić na telefonie?

Andrzej

Witam czy egzaminy ee08 i ee09 to są egzaminy w obszarze elektryczno-elektronicznym? Pytam bo jeśli tak to mam dodatkowe punkty na wybraną uczelnie. Pozdrawiam

Karol

witam, nie wiem jak pobrać plik na telefon proszę o pomoc