Egzamin zawodowy Budowlany

OznaczenieNazwa kwalifikacjiZawódArkusze
B.01Eksploatacja maszyn i urządzeń drogowychMechanik maszyn i urządzeń drogowychEgzamin zawodowy B.01
B.02Wykonywanie robót drogowychMechanik maszyn i urządzeń drogowych oraz technik drogownictwaEgzamin zawodowy B.02
B.03Wykonywanie płaszczy ochronnych z blachy oraz konstrukcji wsporczych i nośnych izolacji przemysłowychBlacharz izolacji przemysłowychEgzamin zawodowy B.03
B.05Montaż systemów suchej zabudowyMonter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwieEgzamin zawodowy B.05
B.06Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskichMonter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwieEgzamin zawodowy B.06
B.07Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowychMonter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwieEgzamin zawodowy B.07
B.08Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnychMonter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych oraz technik urządzeń sanitarnychEgzamin zawodowy B.08
B.09Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnychMonter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych oraz technik urządzeń sanitarnychEgzamin zawodowy B.09
B.10Wykonywanie izolacji przemysłowychMonter izolacji przemysłowychEgzamin zawodowy B.10
B.11Wykonywanie izolacji budowlanychMonter izolacji budowlanychEgzamin zawodowy B.11
B.12Wykonywanie robót dekarskichDekarzEgzamin zawodowy B.12
B.13Wykonywanie robót regulacyjnychi hydrotechnicznychMonter budownictwa wodnego oraz technik budownictwa wodnegoEgzamin zawodowy B.13
B.15Wykonywanie robót ciesielskichCieślaEgzamin zawodowy B.15
B.16Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskichBetoniarz-zbrojarz oraz technik budownictwaEgzamin zawodowy B.16
B.18Wykonywanie robót murarskich i tynkarskichMurarz-tynkarz oraz technik budownictwaEgzamin zawodowy B.18
B.20Montaż konstrukcji budowlanychMonter konstrukcji budowlanych oraz technik budownictwaEgzamin zawodowy B.20
B.21Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnejTechnik urządzeń i systemów energetyki odnawialnejEgzamin zawodowy B.21
B.22Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnejTechnik urządzeń i systemów energetyki odnawialnejEgzamin zawodowy B.22
B.23Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowychTechnik gazownictwaEgzamin zawodowy B.23
B.24Organizacja robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazowychTechnik gazownictwaEgzamin zawodowy B.24
B.25Wykonywanie i renowacja detali architektonicznychTechnik renowacji elementów architekturyEgzamin zawodowy B.25
B.26Prowadzenie prac renowatorskich elementów architekturyTechnik renowacji elementów architekturyEgzamin zawodowy B.26
B.27Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnychTechnik urządzeń sanitarnychEgzamin zawodowy B.27
B.28Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowychTechnik dróg i mostów kolejowychEgzamin zawodowy B.28
B.29Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem obiektów mostowychTechnik dróg i mostów kolejowychEgzamin zawodowy B.29
B.30Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowejTechnik dróg i mostów kolejowych, technik drogownictwa oraz technik budownictwaEgzamin zawodowy B.30
B.31Organizacja robót związanych z regulacją cieków naturalnych oraz budową urządzeń wodnychTechnik budownictwa wodnegoEgzamin zawodowy B.31
B.32Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowychTechnik drogownictwaEgzamin zawodowy B.32
B.33Organizacja i kontrolowanie robót budowlanychTechnik budownictwaEgzamin zawodowy B.33
B.34Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarówTechnik geodetaEgzamin zawodowy B.34
B.35Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanychTechnik geodetaEgzamin zawodowy B.35
B.36Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościamiTechnik geodetaEgzamin zawodowy B.36
B.AW1Wykonywanie i realizacja projektów aranżacji wnętrzTechnik aranżacji wnętrzEgzamin zawodowy B.AW1
B.AW2Organizowanie i kontrolowanie prac wykończeniowych we wnętrzach obiektów architektonicznychTechnik aranżacji wnętrz
Egzamin zawodowy B.AW2
BD.01Eksploatacja maszyn i urządzeń drogowychMechanik maszyn i urządzeń drogowychEgzamin zawodowy BD.01
BD.02Wykonywanie płaszczy ochronnych z blachy oraz konstrukcji wsporczych i nośnych izolacji przemysłowychBlacharz izolacji przemysłowychEgzamin zawodowy BD.02
BD.04Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowychMonter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz technik robót wykończeniowych w budownictwieEgzamin zawodowy BD.04
BD.05Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnychMonter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwieEgzamin zawodowy BD.05
BD.06Wykonywanie izolacji przemysłowychMonter izolacji przemysłowychEgzamin zawodowy BD.06
BD.08Wykonywanie robót dekarskichDekarzEgzamin zawodowy BD.08
BD.09Wykonywanie robót regulacyjnych i hydrotechnicznychMonter budownictwa wodnegoEgzamin zawodowy BD.09
BD.10Wykonywanie i utrzymywanie nawierzchni kolejowej i podtorzaMonter nawierzchni kolejowejEgzamin zawodowy BD.10
BD.11Wykonywanie robót ciesielskichMonter izolacji budowlanychEgzamin zawodowy BD.11
BD.12Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskichBetoniarz-zbrojarzEgzamin zawodowy BD.12
BD.14Wykonywanie robót murarskich i tynkarskichMurarz - tynkarzEgzamin zawodowy BD.14
BD.16Montaż konstrukcji budowlanychMonter konstrukcji budowlanychEgzamin zawodowy BD.16
BD.17Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnejTechnik urządzeń i systemów energetyki odnawialnejEgzamin zawodowy BD.17
BD.18Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnejTechnik urządzeń i systemów energetyki odnawialnejEgzamin zawodowy BD.18
BD.19Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowychZdunEgzamin zawodowy BD.19
BD.20Organizacja robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazowychTechnik gazownictwaEgzamin zawodowy BD.20
BD.21Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót budowlanychTechnik robót wykończeniowych w budownictwieEgzamin zawodowy BD.21
BD.22Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnychTechnik urządzeń i systemów energetyki odnawialnejEgzamin zawodowy BD.22
BD.23Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowychTechnik gazownictwaEgzamin zawodowy BD.23
BD.24Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem kolejowych obiektów inżynieryjnych oraz podstawy kosztorysowaniaTechnik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnychEgzamin zawodowy BD.24
BD.25Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich oraz sporządzanie kosztorysówTechnik budowy drógEgzamin zawodowy BD.25
BD.26Wykonywanie i renowacja detali architektonicznychTechnik renowacji elementów architekturyEgzamin zawodowy BD.26
BD.27Prowadzenie prac renowatorskich elementów architekturyTechnik renowacji elementów architekturyEgzamin zawodowy BD.27
BD.29Wykonywanie i kontrolowania robót konstrukcyjno-budowlanychTechnik budownictwaEgzamin zawodowy BD.29
BD.30Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysówTechnik budownictwaEgzamin zawodowy BD.30
BD.31Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarówTechnik geodetaEgzamin zawodowy BD.31
BD.32Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościamiTechnik geodetaEgzamin zawodowy BD.32
BUD.01Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskichBetoniarz-zbrojarz oraz technik budownictwaEgzamin zawodowy BUD.01
BUD.02Wykonywanie robót ciesielskichCieślaEgzamin zawodowy BUD.02
BUD.03Wykonywanie robót dekarsko-blacharskichDekarzEgzamin zawodowy BUD.03
BUD.07Wykonywanie płaszczy ochronnych z blachy, konstrukcji wsporczych i nośnych oraz izolacji przemysłowychMonter izolacji przemysłowychEgzamin zawodowy BUD.07
BUD.08Montaż konstrukcji budowlanychMonter konstrukcji budowlanych oraz technik budownictwaEgzamin zawodowy BUD.08
BUD.09Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnychMonter sieci i instalacji sanitarnych oraz technik inżynierii sanitarnejEgzamin zawodowy BUD.09
BUD.10Wykonywanie robót związanych z montażem stolarki budowlanejMonter stolarki budowlanejEgzamin zawodowy BUD.10
BUD.11Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowychMonter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz technik robót wykończeniowych w budownictwieEgzamin zawodowy BUD.11
BUD.12Wykonywanie robót murarskich i tynkarskichMurarz-tynkarz oraz technik budownictwaEgzamin zawodowy BUD.12
BUD.13Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowychOperator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych oraz technik budowy drógEgzamin zawodowy BUD.13
BUD.14Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysówTechnik budownictwaEgzamin zawodowy BUD.14
BUD.15Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich oraz sporządzanie kosztorysówTechnik budowy drógEgzamin zawodowy BUD.15
BUD.16Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowychTechnik gazownictwaEgzamin zawodowy BUD.16
BUD.17Organizacja i dokumentacja robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowychTechnik gazownictwaEgzamin zawodowy BUD.17
BUD.18Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarówTechnik geodetaEgzamin zawodowy BUD.18
BUD.19Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościamiTechnik geodetaEgzamin zawodowy BUD.19
BUD.20Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnychTechnik inżynierii sanitarnejEgzamin zawodowy BUD.20
BUD.21Organizacja i prowadzenie robót związanych z budową obiektów inżynierii środowiskaTechnik inżynierii środowiska i melioracjiEgzamin zawodowy BUD.21
BUD.22Organizacja i prowadzenie robót melioracyjnychTechnik inżynierii środowiska i melioracjiEgzamin zawodowy BUD.22
BUD.23Wykonywanie i renowacja detali architektonicznychTechnik renowacji elementów architekturyEgzamin zawodowy BUD.23
BUD.24Prowadzenie prac renowatorskich elementów architekturyTechnik renowacji elementów architekturyEgzamin zawodowy BUD.24
BUD.25Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwieTechnik robót wykończeniowych w budownictwieEgzamin zawodowy BUD.25
BUD.28Organizacja i wykonywanie robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowychTechnik gazownictwaEgzamin zawodowy BUD.28
BUD.AW1Wykonywanie i realizacja projektów aranżacji wnętrzTechnik aranżacji wnętrzEgzamin zawodowy BUD.AW1
Subscribe
Powiadom o
2 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Piotr

Bardzo przydatne materiały ale proszę o info gdzie znajdę egzaminy dla stolarzy?