Egzamin zawodowy Mechaniczny i Górniczo-Hutniczy

OznaczenieNazwa kwalifikacjiZawódArkusze
M.01Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwieMechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz technik mechanizacji rolnictwaEgzamin zawodowy M.01
M.02Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwieMechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz technik mechanizacji rolnictwaEgzamin zawodowy M.02
M.03Obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznychOperator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznychEgzamin zawodowy M.03
M.04Użytkowanie maszyn i urządzeń do wykonywania odlewówOperator maszyn i urządzeń odlewniczych oraz technik odlewnikEgzamin zawodowy M.04
M.05Użytkowanie maszyn i urządzeń do topienia metaliOperator maszyn i urządzeń odlewniczych oraz technik odlewnikEgzamin zawodowy M.05
M.06Użytkowanie maszyn i urządzeń stosowanych w procesach metalurgicznychOperator maszyn i urządzeń metalurgicznych oraz technik hutnikEgzamin zawodowy M.06
M.07Użytkowanie maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej metaliOperator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej oraz technik hutnikEgzamin zawodowy M.07
M.08Wykonywanie prac wiertniczychWiertacz oraz technik wiertnikEgzamin zawodowy M.08
M.09Eksploatacja otworowa złóżGórnik eksploatacji otworowej oraz technik górnictwa otworowegoEgzamin zawodowy M.09
M.10Eksploatacja złóż metodą odkrywkowąGórnik odkrywkowej eksploatacji złóż oraz technik górnictwa odkrywkowegoEgzamin zawodowy M.10
M.11Eksploatacja złóż podziemnychGórnik eksploatacji podziemnej oraz technik górnictwa podziemnegoEgzamin zawodowy M.11
M.12Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowychElektromechanik pojazdów samochodowych oraz technik pojazdów samochodowychEgzamin zawodowy M.12
M.14Montaż i naprawa elementów i układów optycznychOptyk-mechanik oraz technik optykEgzamin zawodowy M.14
M.15Montaż i naprawa maszyn i urządzeń precyzyjnychMechanik precyzyjnyEgzamin zawodowy M.15
M.16Montaż i obsługa układów automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnychMechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnychEgzamin zawodowy M.16
M.17Montaż i obsługa maszyn i urządzeńMechanik-monter maszyn i urządzeń oraz technik mechanikEgzamin zawodowy M.17
M.18Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowychMechanik pojazdów samochodowych oraz technik pojazdów samochodowychEgzamin zawodowy M.18
M.19Użytkowanie obrabiarek skrawającychOperator obrabiarek skrawających oraz technik mechanikEgzamin zawodowy M.19
M.20Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędziŚlusarz oraz technik mechanikEgzamin zawodowy M.20
M.21Wykonywanie i naprawa wyrobów kowalskichKowalEgzamin zawodowy M.21
M.22Wykonywanie elementów kadłuba okrętuMonter kadłubów okrętowych oraz technik budownictwa okrętowegoEgzamin zawodowy M.22
M.23Montaż i remont kadłuba okrętuMonter kadłubów okrętowych oraz technik budownictwa okrętowegoEgzamin zawodowy M.23
M.24Naprawa uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowychBlacharz samochodowyEgzamin zawodowy M.24
M.25Wykonywanie i naprawa elementów, wyrobów oraz pokryć z blachyBlacharzEgzamin zawodowy M.25
M.28Wykonywanie prac lakierniczychLakiernikEgzamin zawodowy M.28
M.29Montaż systemów rurociągowychMonter systemów rurociągowychEgzamin zawodowy M.29
M.30Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowychTechnik optykEgzamin zawodowy M.30
M.31Wykonywanie obsługi liniowej i hangarowej statków powietrznychTechnik mechanik lotniczyEgzamin zawodowy M.31
M.32Organizacja i prowadzenie prac związanych z eksploatacją maszyn,urządzeń i instalacji okrętowychTechnik mechanik okrętowyEgzamin zawodowy M.32
M.33Organizacja budowy i remontu okrętu oraz montażu maszyn i instalacji okrętowychTechnik budownictwa okrętowegoEgzamin zawodowy M.33
M.34Organizacja i prowadzenie prac wiertniczychTechnik wiertnikEgzamin zawodowy M.34
M.35Prowadzenie procesu przeróbki kopalin stałychTechnik przeróbki kopalin stałychEgzamin zawodowy M.35
M.36Organizacja procesu przeróbki kopalin stałychTechnik przeróbki kopalin stałychEgzamin zawodowy M.36
M.37Organizacja i nadzorowanie procesu odlewniczegoTechnik odlewnikEgzamin zawodowy M.37
M.38Organizacja i prowadzenie procesów metalurgicznych oraz obróbki plastycznej metaliTechnik hutnikEgzamin zawodowy M.38
M.39Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnychTechnik górnictwa podziemnegoEgzamin zawodowy M.39
M.40Organizacja i prowadzenie eksploatacji otworowej złóżTechnik górnictwa otworowegoEgzamin zawodowy M.40
M.41Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż metodą odkrywkowąTechnik górnictwa odkrywkowegoEgzamin zawodowy M.41
M.42Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowychTechnik pojazdów samochodowychEgzamin zawodowy M.42
M.43Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwieTechnik mechanizacji rolnictwaEgzamin zawodowy M.43
M.44Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeńTechnik mechanikEgzamin zawodowy M.44
M.45Diagnozowanie i naprawa motocykliMechanik motocyklowyEgzamin zawodowy M.45
M.46Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwieTechnik mechanizacji rolnictwa i agrotronikiEgzamin zawodowy M.46
M.47Montaż i obsługa maszyn i urządzeń przemysłu drzewnegoMechanik - operator maszyn do produkcji drzewnejEgzamin zawodowy M.47
M.48Wykonywanie robót szkutniczychSzkutnikEgzamin zawodowy M.48
M.XXDiagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych układów pojazdów samochodowychTechnik mechatronik pojazdów samochodowychEgzamin zawodowy M.XX
M.YYSzacowanie szkódTechnik naprawy nadwozi pojazdów samochodowychEgzamin zawodowy M.YY
MG.01Wykonywanie i naprawa elementów prostych maszyn, urządzeń i narzędziPracownik pomocniczy ślusarzaEgzamin zawodowy MG.01
MG.02Montaż i obsługa prostych maszyn i urządzeńPracownik pomocniczy mechanikaEgzamin zawodowy MG.02
MG.03Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwieMechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczychEgzamin zawodowy MG.03
MG.04Montaż i obsługa maszyn i urządzeń przemysłu drzewnegoMechanik - operator maszyn do produkcji drzewnejEgzamin zawodowy MG.04
MG.05Obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznychOperator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznychEgzamin zawodowy MG.05
MG.06Użytkowanie maszyn i urządzeń odlewniczychOperator maszyn i urządzeń odlewniczychEgzamin zawodowy MG.06
MG.07Użytkowanie maszyn i urządzeń hutniczychOperator maszyn i urządzeń hutniczychEgzamin zawodowy MG.07
MG.08Wykonywanie prac wiertniczychWiertaczEgzamin zawodowy MG.08
MG.10Eksploatacja złóż metodą odkrywkowąGórnik odkrywkowej eksploatacji złóżEgzamin zawodowy MG.10
MG.11Eksploatacja złóż podziemnychGórnik eksploatacji podziemnej oraz technik górnictwa podziemnegoEgzamin zawodowy MG.11
MG.12Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowychTechnik pojazdów samochodowych oraz elektromechanik pojazdów samochodowychEgzamin zawodowy MG.12
MG.14Montaż i naprawa elementów i układów optycznychTechnik optykEgzamin zawodowy MG.14
MG.15Naprawa zegarów i zegarkówZegarmistrzEgzamin zawodowy MG.15
MG.16Montaż i obsługa układów automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnychMechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnychEgzamin zawodowy MG.16
MG.17Montaż i obsługa maszyn i urządzeńTechnik mechanik oraz mechanik - monter maszyn i urządzeńEgzamin zawodowy MG.17
MG.18Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowychTechnik pojazdów samochodowych oraz mechanik pojazdów samochodowychEgzamin zawodowy MG.18
MG.19Użytkowanie obrabiarek skrawającychTechnik mechanik oraz operator obrabiarek skrawającychEgzamin zawodowy MG.19
MG.20Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędziTechnik mechanik oraz ślusarzEgzamin zawodowy MG.20
MG.21Wykonywanie i naprawa wyrobów kowalskichKowalEgzamin zawodowy MG.21
MG.22Wykonywanie i montaż elementów kadłuba jednostek pływającychMonter kadłubów jednostek pływającychEgzamin zawodowy MG.22
MG.23Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów motocyklowychMechanik motocyklowyEgzamin zawodowy MG.23
MG.24Naprawa uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowychBlacharz samochodowyEgzamin zawodowy MG.24
MG.25Wykonywanie i naprawa elementów, wyrobów oraz pokryć z blachyBlacharzEgzamin zawodowy MG.25
MG.27Wykonywanie prac lakierniczychLakiernikEgzamin zawodowy MG.27
MG.28Montaż systemów rurociągowychMonter systemów rurociągowychEgzamin zawodowy MG.28
MG.29Wykonywanie robót szkutniczychSzkutnikEgzamin zawodowy MG.29
MG.30Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowychTechnik optykEgzamin zawodowy MG.30
MG.31Wykonywanie obsługi liniowej i hangarowej statków powietrznychTechnik mechanik lotniczyEgzamin zawodowy MG.31
MG.32Organizacja i wykonywanie prac związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji okrętowychTechnik mechanik okrętowyEgzamin zawodowy MG.32
MG.33Organizacja budowy i remontu jednostek pływającychTechnik budowy jednostek pływającychEgzamin zawodowy MG.33
MG.34Organizacja i prowadzenie prac wiertniczychTechnik wiertnikEgzamin zawodowy MG.34
MG.35Prowadzenie procesu przeróbki kopalin stałychTechnik przeróbki kopalin stałychEgzamin zawodowy MG.35
MG.36Organizacja procesu przeróbki kopalin stałychTechnik przeróbki kopalin stałychEgzamin zawodowy MG.36
MG.37Organizacja i nadzorowanie procesu odlewniczegoTechnik odlewnikEgzamin zawodowy MG.37
MG.38Organizacja i prowadzenie procesów hutniczychTechnik hutnikEgzamin zawodowy MG.38
MG.39Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnychTechnik górnictwa podziemnegoEgzamin zawodowy MG.39
MG.40Organizacja i prowadzenie eksploatacji otworowej złóżTechnik górnictwa otworowegoEgzamin zawodowy MG.40
MG.41Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż metodą odkrywkowąTechnik górnictwa odkrywkowegoEgzamin zawodowy MG.41
MG.42Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwieTechnik mechanizacji rolnictwa i agrotronikiEgzamin zawodowy MG.42
MG.43Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowychTechnik pojazdów samochodowychEgzamin zawodowy MG.43
MG.44Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeńTechnik mechanikEgzamin zawodowy MG.44
CES.01Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu ceramicznegoOperator urządzeń przemysłu ceramicznego oraz technik ceramikEgzamin zawodowy CES.01
CES.02Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu szklarskiegoOperator urządzeń przemysłu szklarskiego oraz technik technologii szkłaEgzamin zawodowy CES.02
ELM.01Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowejAutomatyk oraz technik automatykEgzamin zawodowy ELM.01
ELM.03Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznychMechatronik oraz technik mechatronikEgzamin zawodowy ELM.03
GIW.01Eksploatacja otworowa złóżGórnik eksploatacji otworowej oraz technik górnictwa otworowegoEgzamin zawodowy GIW.01
GIW.02Eksploatacja podziemna złóżGórnik eksploatacji podziemnej oraz technik górnictwa podziemnegoEgzamin zawodowy GIW.02
GIW.03Eksploatacja złóż metodą odkrywkowąGórnik odkrywkowej eksploatacji złóż oraz technik górnictwa odkrywkowegoEgzamin zawodowy GIW.03
GIW.04Eksploatacja podziemna kopalin innych niż węgiel kamiennyGórnik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny oraz technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamiennyEgzamin zawodowy GIW.04
GIW.05Obsługa maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej kopalinOperator maszyn i urządzeń przeróbczych oraz technik przeróbki kopalin stałychvEgzamin zawodowy GIW.05
GIW.06Wykonywanie prac geologicznychTechnik geologEgzamin zawodowy GIW.06
GIW.07Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż metodą odkrywkowąTechnik górnictwa odkrywkowegoEgzamin zawodowy GIW.07
GIW.09Organizacja i prowadzenie eksploatacji podziemnej złóżTechnik górnictwa podziemnegoEgzamin zawodowy GIW.09
GIW.10Organizacja i prowadzenie eksploatacji podziemnej kopalin innych niż węgiel kamiennyTechnik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamiennyEgzamin zawodowy GIW.10
GIW.11Organizacja procesu przeróbki kopalin stałychTechnik przeróbki kopalin stałychEgzamin zawodowy GIW.11
GIW.12Wykonywanie prac wiertniczychTechnik wiertnik oraz wiertaczEgzamin zawodowy GIW.12
GIW.13Organizacja i prowadzenie prac wiertniczychTechnik wiertnikEgzamin zawodowy GIW.13
MEC.01Wykonywanie i naprawa wyrobów z blachy i profili kształtowychBlacharzEgzamin zawodowy MEC.01
MEC.02Wykonywanie i naprawa wyrobów kowalskichKowalEgzamin zawodowy MEC.02
MEC.03Montaż i obsługa maszyn i urządzeńMechanik-monter maszyn i urządzeń oraz technik mechanikEgzamin zawodowy MEC.03
MEC.05Użytkowanie obrabiarek skrawającychOperator obrabiarek skrawających oraz technik mechanikEgzamin zawodowy MEC.05
MEC.06Montaż i obsługa prostych elementów maszyn i urządzeńPracownik pomocniczy mechanikaEgzamin zawodowy MEC.06
MEC.07Wykonywanie i naprawa elementów wyrobów oraz prostych części maszyn, urządzeń i narzędziPracownik pomocniczy ślusarzaEgzamin zawodowy MEC.07
MEC.08Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędziŚlusarz oraz technik mechanikEgzamin zawodowy MEC.08
MEC.09Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeńTechnik mechanikEgzamin zawodowy MEC.09
MEC.10Organizacja i wykonywanie prac spawalniczychTechnik spawalnictwaEgzamin zawodowy MEC.10
MEP.01Montaż i naprawa maszyn i urządzeń precyzyjnychMechanik precyzyjnyEgzamin zawodowy MEP.01
MEP.02Montaż i naprawa elementów i układów optycznychOptyk-mechanik oraz technik optykEgzamin zawodowy MEP.02
MEP.03Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowychTechnik optykEgzamin zawodowy MEP.03
MEP.05Wykonywanie i naprawa wyrobów złotniczych i jubilerskichZłotnik-jubilerEgzamin zawodowy MEP.05
MOT.01Diagnozowanie i naprawa nadwozi pojazdów samochodowychBlacharz samochodowyEgzamin zawodowy MOT.01
MOT.02Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowychElektromechanik pojazdów samochodowych oraz technik pojazdów samochodowychEgzamin zawodowy MOT.02
MOT.03Diagnozowanie i naprawa powłok lakierniczychLakiernik samochodowyEgzamin zawodowy MOT.03
MOT.04Diagnozowanie, obsługa i naprawa pojazdów motocyklowychMechanik motocyklowyEgzamin zawodowy MOT.04
MOT.05Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowychMechanik pojazdów samochodowych oraz technik pojazdów samochodowychEgzamin zawodowy MOT.05
MOT.06Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowychTechnik pojazdów samochodowychEgzamin zawodowy MOT.06
MTL.01Wykonywanie i naprawa oprzyrządowania odlewniczegoModelarz odlewniczy oraz technik odlewnikEgzamin zawodowy MTL.01
MTL.02Eksploatacja maszyn i urządzeń odlewniczychOperator maszyn i urządzeń odlewniczych oraz technik odlewnikEgzamin zawodowy MTL.02
MTL.03Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznegoOperator maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznego oraz technik przemysłu metalurgicznegoEgzamin zawodowy MTL.03
MTL.05Organizacja i prowadzenie procesów metalurgicznychTechnik przemysłu metalurgicznegoEgzamin zawodowy MTL.05
TLO.01Wykonywanie obsługi technicznej wyposażenia awionicznego i elektrycznego statków powietrznychTechnik awionikEgzamin zawodowy TLO.01
TLO.02Obsługa operacyjna portu lotniczego i współpraca ze służbami żeglugi powietrznejTechnik lotniskowych służb operacyjnychEgzamin zawodowy TLO.02
TLO.03Wykonywanie obsługi technicznej płatowca i jego instalacji oraz zespołu napędowego statków powietrznychTechnik mechanik lotniczyEgzamin zawodowy TLO.03
TWO.02Montaż konstrukcji i wyposażenia jachtów i łodziMonter jachtów i łodziEgzamin zawodowy TWO.02
TWO.03Wykonywanie i montaż elementów kadłuba jednostek pływającychMonter kadłubów jednostek pływających oraz technik budowy jednostek pływającychEgzamin zawodowy TWO.03
TWO.05Organizacja budowy, remontu i modernizacji kadłuba jednostek pływającychTechnik budowy jednostek pływającychEgzamin zawodowy TWO.05
TWO.06Organizacja i wykonywanie prac związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji okrętowychTechnik mechanik okrętowyEgzamin zawodowy TWO.06
TWO.07Pełnienie wachty morskiej i portowejTechnik nawigator morskiEgzamin zawodowy TWO.07
TWO.08Planowanie i prowadzenie żeglugi po śródlądowych drogach wodnych i morskich wodach wewnętrznychTechnik żeglugi śródlądowejEgzamin zawodowy TWO.08
TWO.09Obsługa siłowni statkowych, urządzeń pomocniczych i mechanizmów pokładowychTechnik żeglugi śródlądowejEgzamin zawodowy TWO.09
Subscribe
Powiadom o
4 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Bartek

Jak wejść w M18 mam rozwiązać jeden test ze stycznia 2016 a drugi z czerwca 2016 nie wiem jsk to zrobić

Piotr

Znikło Mg42 dla mechaników